Aktuelle utleietjenester

Turer som fra en til tre dager (helgekjøring)

Dag/helgeturer.

Ved ferie eller permisjon, etc.

Korte engasjement/ferie etc.

Tjenesteliste

Sjåførutleie Ltd

 

Industriveien 1 9062 FURUFLATEN

Telefon: +47 934 88880 Telefaks: 77 52 05 25

E-post: stig@s-ut.no

Operasjonell drift av biler

Sjåførutleie drifter biler bemanningsmessig i en kontraktfestet periode. Vi gjør jobben effektivt og rimelig.